⚙️Changelog

10/06/2024

HyperPanel

 • [NEW] Bổ sung template Debian 12 x64

20/05/2024

HyperPanel

 • [NEW] Bổ sung template Ubuntu Server 24.04 LTS x64

13/05/2024

HyperPanel

 • [FIXED] Sửa lỗi không gửi mail thông báo dịch vụ sắp hết hạn đối với các dịch vụ thanh toán theo phương thức PAYG

 • [NEW] Tính năng Yêu cầu xuất hóa đơn VAT - Chi tiết Yêu cầu xuất hóa đơn GTGT

03/05/2024

Object Storage

Hỗ trợ tính năng Static Website, cho phép trỏ CNAME để sử dụng tên miền tùy chỉnh.

HyperPanel

Cập nhật phần quản lý tính năng Static Website cho Object Storage.

29/04/2024

HyperPanel

Hỗ trợ cài đặt Xác thực 2 bước (2-FA) cho tài khoản, bao gồm các phương thức:

 • Xác thực qua email

 • Xác thực qua ứng dụng

22/04/2024

Object Storage

Ra mắt dịch vụ Object Storage

HyperPanel

Cập nhật trình quản trị cho dịch vụ Object Storage, hỗ trợ các tính năng:

 • Thống kê lưu lượng đã dùng

 • Upload và download

 • Quản lý access key

 • Quản lý chế độ truy cập (public / private), versioning

23/01/2024

HyperPanel

HyperPanel chính thức ra mắt thay thế cho mã nguồn WHMCS:

 • Giao diện hiện đại, thân thiện, tương thích với PC và Mobile.

 • Hỗ trợ nhiều tính năng như tùy chỉnh lịch backup, snapshots, cloud firewall, private network, custom ISO v.v

Last updated