Giới thiệu và Cấu hình cơ bản Load Balancer

Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ Load Balancer của HyperCore là một giải pháp dùng phân phối lưu lượng truy cập đến nhiều máy chủ ứng dụng. Bằng cách sử dụng Load Balancer, bạn có thể mở rộng khả năng chịu tải và tăng độ tin cậy cho các ứng dụng của mình chỉ trong vài giây thông qua trang quản trị HyperPanel. Giải pháp Load Balancer của HyperCore là fully managed - bạn không cần phải lo lắng về hệ điều hành máy chủ, cấu hình hoặc quản lý hệ thống của Load Balancer. HyperCore sẽ xử lý tất cả các nhiệm vụ này để bạn có thể tập trung vào phát triển ứng dụng của mình.

Load Balancer là gì?

Giả sử bạn có một máy chủ web duy nhất triển khai website thương mại điện tử:

Khi cửa hàng của bạn trở nên phổ biến hơn, hoặc trong một thời điểm nhất định bạn có những chương trình ưu đãi, lưu lượng truy cập vào website sẽ tăng cao và bạn cần phải mở rộng hệ thống. Một giải pháp bạn có thể cân nhắc là nâng cấp cấu hình máy chủ web hiện tại, hoặc tốt hơn là có thể sử dụng nhiều máy chủ cấu hình tương đương cùng Load Balancer như sơ đồ dưới đây:

Sử dụng Load Balancer có những ưu điểm như:

 • Bạn có thể mở rộng ứng dụng của mình và triển khai thêm nhiều máy chủ web khi lưu lượng truy cập tăng cao.

 • Khi cần thiết, bạn có thể giảm quy mô hệ thống của mình bằng cách hủy các máy chủ web nếu lưu lượng truy cập giảm.

 • Load Balancer có cơ chế kiểm tra máy chủ web bị lỗi và ngừng định tuyến lưu lượng đến các máy chủ này, tăng tính khả dụng (high availability) cho ứng dụng của bạn.

 • Dịch vụ Load Balancer của HyperCore hỗ trợ nhiều giao thức health checks, nhiều thuật toán cân bằng tải, sticky session, hỗ trợ sử dụng chứng chỉ SSL riêng, có thể kết nối đến các máy chủ sử dụng VPC (Virtual Private Cloud), và hỗ trợ thanh toán theo giờ.

Khởi tạo Load Balancer

Để khởi tạo Load Balancer, truy cập vào HyperPanel và vào mục Load Balancer ở menu bên tay trái.

 1. Chọn Khu vực cần khởi tạo Load Balancer. Các máy chủ cần được triển khai ở cùng khu vực nếu muốn kết nối với Load Balancer.

 2. Chọn chu kỳ thanh toán cho dịch vụ. Dịch vụ Load Balancer hỗ trợ thanh toán theo giờ và có ưu đãi giảm giá cho các chu kỳ thanh toán theo tháng, năm.

 3. Nhập thông tin cấu hình cho Load Balancer

 • Nhập các thông tin cần thiết:

  • Nhập tên tùy chọn cho dịch vụ

  • Chọn thuật toán cân bằng tải. Thuật toán mặc định là Round-robin - hệ thống sẽ chia tải lần lượt cho các máy chủ mà không cần quan tâm đến lưu lượng. Bạn có thể chọn Leastconn để ưu tiên chia tải đến cho các máy chủ hiện đang có ít kết nối nhất.

  • Chọn Sticky Sessions nếu bạn muốn duy trì kết nối đến một máy chủ cụ thể suyên suốt phiên kết nối.

  • Để có thể chuyển hướng tất cả lưu lượng HTTP sang HTTPS, bạn cần thiết lập Forwarding Rule có giao thức HTTPS và cấu hình SSL Certificate.

 1. VPC mặc định là Public - Load Balancer sẽ định tuyến lưu lượng đến địa chỉ IP public của các máy chủ. Bạn có thể chọn VPC hiện có để định tuyến lưu lượng đến mạng nội bộ của các máy chủ.

 2. Cấu hình ít nhất một Forwarding Rule. Bạn có thể sử dụng tất cả các port ngoại trừ port 22 và 65500-65535 vì các port này đã được hệ thống sử dụng.

 1. Health checks cho phép bạn cấu hình phương thức kiểm tra máy chủ có đủ điều kiện để nhận lưu lượng truy cập.

Sau khi đã cấu hình đủ các thông tin yêu cầu, nhấn Tạo Load Balancer để hệ thống thực hiện triển khai dịch vụ.

Kết nối máy chủ vào Load Balancer

Sau khi Load Balancer đã được khởi tạo thành công, truy cập vào trang quản lý dịch vụ Load Balancer. Tại mục Backend Servers, bạn có thể lựa chọn các máy chủ sẵn có để kết nối vào Load Balancer.

Nhấn Cập nhật Load Balancer để hệ thống thực hiện thay đổi.

Last updated