Thông tin đặc tả phần cứng

Bảng dưới đây là thông số kỹ thuật của hạ tầng máy chủ được HyperCore sử dụng để cung cấp dịch vụ VPS, Cloud Server.

Bảng trên chỉ nhằm cung cấp thông tin chi tiết về đặc tả phần cứng mà HyperCore sử dụng trên hạ tầng đám mây, không phải là cam kết dịch vụ. Hạ tầng máy chủ, phần cứng của HyperCore có thể thay đổi khi có công nghệ mới, hoặc nhu cầu của HyperCore thay đổi trong tương lai.

Last updated