Cấu hình tùy chỉnh tên miền cho S3 Static Website

S3 Static Website là một tính năng của dịch vụ Object Storage cho phép bạn lưu trữ và phục vụ các trang web tĩnh từ S3, mà không cần máy chủ web truyền thống. Trang web tĩnh bao gồm nội dung không thay đổi động khi người dùng truy cập, thường là các tệp HTML, CSS, JavaScript, và hình ảnh.

Dưới đây là các bước để sử dụng HyperCore Object Storage như một nơi lưu trữ và cung cấp static website:

  1. Tạo một bucket: Bắt đầu bằng việc tạo một S3 Bucket trên HyperPanel. Bucket này sẽ được sử dụng để lưu trữ tất cả các objects liên quan đến trang web của bạn. Lưu ý: tên bucket phải trùng với tên miền hoặc tên miền phụ của bạn nếu bạn muốn cấu hình sử dụng tên miền riêng.

  2. Tải lên static files: Tải lên các tệp HTML, CSS, JS, ... mà trang web của bạn cần vào S3 bucket. Bạn có thể dùng giao diện web HyperPanel để upload, hoặc dùng các ứng dụng chuyên dụng như Cyberduck, S3 Browser. HyperCore khuyến khích sử dụng các ứng dụng chuyên dụng nếu bạn cần tải lên số lượng lớn objects hoặc objects có dung lượng lớn.

  3. Cấu hình quyền truy cập: Để người dùng bên ngoài internet có thể truy cập được vào static website của bạn, bucket cần phải được cấu hình chế độ công khai là Public. Nhấn vào tab Settings và chọn Public trong phần Chế độ công khai

  4. Cấu hình Static Website: Cũng trong phần Settings, bạn sẽ có lựa chọn để kích hoạt tính năng Bucket Static Website. Tại đây panel sẽ yêu cầu bạn chỉ định file index và file error mà S3 sẽ sử dụng khi ai đó truy cập vào domain của bạn.

  5. Kiểm tra: Truy cập vào website sử dụng URL Endpoint hiển thị trên trang Settings để kiểm tra static website đã hoạt động.

  6. Cấu hình DNS tạo bản ghi CNAME: Truy cập vào hệ thống quản lý DNS tên miền của bạn và tạo một bản ghi CNAME trỏ tới URL Endpoint mà HyperPanel cung cấp. HyperCore khuyến khích sử dụng Cloudflare và kích hoạt Proxy để có thể sử dụng HTTPS và tận dụng các tính năng CDN, Security của Cloudflare.

  7. Cấu hình Cloudflare SSL/TLS Mode: Để có thể sử dụng HTTPS cho Static Website, bạn cần thiết lập SSL/TLS trên Cloudflare sử dụng chế độ Flexible

  8. Kiểm tra: Truy cập vào tên miền của bạn và kiểm tra S3 static website đã hoạt động với HTTPS

Như vậy bạn đã cấu hình thành công HyperCore S3 để lưu trữ trang web tĩnh sử dụng tên miền riêng, tận dụng khả năng mở rộng, tính sẵn sàng và độ tin cậy cao của S3 mà không cần phải cấu hình và quản lý máy chủ web phức tạp như phương pháp truyền thống.

Last updated