Kích hoạt Xác thực 2 bước

Xác thực 2 bước là gì?

Xác thực 2 bước (hoặc Xác thực 2 yếu tố – 2FA) là một phương pháp bảo mật quan trọng giúp tăng cường bảo vệ tài khoản của bạn bằng cách yêu cầu hai hình thức xác thực danh tính khi đăng nhập. HyperPanel hỗ trợ 2FA qua email và TOTP (Time-based One-Time Password). Dưới đây là các bước để kích hoạt tính năng này.

Các bước kích hoạt Xác thực 2 bước

 1. Đăng nhập vào tài khoản HyperPanel tại https://my.hypercore.vn

 2. Nhấn vào Cấu hình trong mục Tài khoản ở menu bên trái để truy cập vào trang Cấu hình tài khoản

 3. Tại trang Cấu hình tài khoản, nhấn chọn tab Xác thực 2 bước

 4. Nhấn vào Kích hoạt 2FA và lựa chọn Phương thức xác thực qua Email hoặc qua Ứng dụng

Xác thực qua Email

 1. Sau khi chọn Kích hoạt 2FAXác thực qua Email, nhấn nút Cập nhật. Panel sẽ xuất hiện thông báo yêu cầu nhập mã xác thực. Nhấn vào đường link có trên thông báo để gửi mã xác thực về email:

 2. Quý khách kiểm tra hộp thư email để lấy mã xác thực kích hoạt 2FA.

  Email được gửi từ HyperCore support@hypercore.vn

  Tiêu đề: HyperCore - Mã xác thực.

 3. Nhập mã xác thực và nhấn Xác nhận. Nếu mã xác thực là chính xác, 2FA sẽ được kích hoạt thành công trên tài khoản.

Xác thực qua ứng dụng

 1. Chọn Kích hoạt 2FAXác thực qua ứng dụng, sau đó nhấn Cập nhật. Panel sẽ xuất hiện thông báo yêu cầu quét mã QR trên ứng dụng xác thực (ví dụ Google Authenticator hoặc Duo Security)

 2. Sử dụng ứng dụng xác thực TOTP (ví dụ Google Authenticator), quét mã QR hoặc nhập thủ công khóa bí mật vào ứng dụng để thêm tài khoản của Quý khách vào ứng dụng.

 3. Nếu thành công, trên ứng dụng sẽ xuất hiện tài khoản có dòng chữ HyperCore: <địa chỉ email>

 4. Nhập mã OTP nhận được và nhấn Xác nhận.

 5. Nếu mã OTP là chính xác, 2FA sẽ được kích hoạt thành công trên tài khoản.

Last updated